2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATIONแผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)


แผนที่อากาศ
แบบเคลื่อนไหว


ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9


พยากรณ์พายุ
(Japan)

เส้นทางพายุ

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (HAMweather)

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(KMA)

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน

ANIMATED STORM TRACKS
Digital Typhoon
(ภาพดาวเทียม)
Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)
Satellite image of Southeast Asia
เรดาร์ตรวจอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
Satellite image of Southeast Asia
เครือข่ายเรดาร์
ทั้งประเทศ
Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝน 3 ชั่วโมง
อุตุฯนอร์เวย์
Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝน
worldmeteorology

พยากรณ์อากาศและฝน
ล่วงหน้า 9 วัน
Satellite image of Southeast Asia
ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
Satellite image of Southeast Asia
คาดการณ์สภาพ
อากาศ windytv
Satellite image of Southeast Asia
คาดการณ์ฝน
Weather Online

ศูนย์ภูมิอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา