7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา

กฟผ.

image

สถานีโทรมาตรของ

การประปาส่วนภูมิภาค

image

โทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วมสงขลา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC

image

สถานีฝนอัตโนมัติ 39 สถานี

ศูนย์อุตุฯภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

Hydrological Telemetering of THAI Golok River Basin


ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ
และการเตือนภัย ลุ่มน้ำภาคใต้