ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สรุปรายงานน้ำฝน-น้ำท่าประจำวัน

image

  ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคใต้

image

ฝนรายชั่วโมง 14 สถานี

ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

image

กราฟสถานการณ์ระดับน้ำรายวัน

(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

image

Website ร่วม

ไทย-มาเลเซีย