ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.213 - X.212 (วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.37A - X.217 - X.5C (วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A - X.186 (วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าตะเภา สถานี X.64 - X.158 - X.180 (วันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A - X.53A (วันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองตะกั่วป่า สถานี X.188A - X.186 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าตะเภา สถานี X.158 - X.180 (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองชุมพร(บน) สถานี X.201A - X53A (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)