ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.188A - X.186 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าตะเภา สถานี X.158 - X.180 (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองชุมพร(บน) สถานี X.201A - X53A (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)