ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 8 -18 ธันวาคม 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองนครน้อย หน้าเมือง สถานี คลองนครน้อย (วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองนครน้อย หน้าเมือง สถานี คลองนครน้อย (วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าตะเภา สถานี X.64-X.158-X.180 (วันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2561)

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 26 ก.ย. - 10 ตุลาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.186 (วันที่ 14 - 22 กันยายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 14 - 22 กันยายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 13 - 22 กันยายน 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.37A-X.217-X.5C (วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.213 - X.212 (วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.186 (วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าตะเภา สถานี X.64-X.158-X.180 (วันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2561)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.186 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าตะเภา สถานี X.158-X.180 (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองชุมพร(บน) สถานี X.201A-X53A (วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561)