3-04 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID
         
ข้อมูลน้ำฝนรายเดือน (Monthly Rainfall)
ข้อมูล ปรับปรุง ลำดับ รหัส แม่น้ำ / คลอง สถานีบ้าน อำเภอ จังหวัด
เม.ย. 2559 1 10191 คลองท่าแซะ (X.64 ) บ้านท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 2 10251 คลองท่าแซะ บ้านสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 3 10261 คลองรับร่อ อนามัยธรรมเจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 4 10271 คลองรับร่อ บ้านช่องหินเขียว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 5 10281 คลองรับร่อ บ้านช่องหินหมู อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 6 10291 คลองท่าแซะ บ้านยายไท อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 7 10301 คลองชุมพร (X.201 ) บ้านท่าไม้ลาย อ.เมือง จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 8 10311 คลองท่าตะเภา (X.158) บ้านวังครก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 9 27401 คลองกลาย (X.149 ) บ้านท้ายนา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2559 10 27481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2559 11 34231 คลองตะกั่วป่า (X.187) บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เม.ย. 2559 12 35061 ทะเลสาบฯ (X.24) ศอช.ภาคใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง
เม.ย. 2559 13 55181 คลองละงู (X.150 ) บ้านวังพระเคียน อ.ละงู จ.สตูล
เม.ย. 2559 14 55191 คลองการะเกตุ บ้านผังที่ 119 อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เม.ย. 2559 15 55201 คลองละงู บ้านทุ่งขมิ้น อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เม.ย. 2559 16 55211 คลองโตน บ้านน้ำร้อน อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เม.ย. 2559 17 55221 ทะเลบัน อุทยานฯทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล
เม.ย. 2559 18 55241 คลองท่าแพ บ้านทุ่งพัก อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เม.ย. 2559 19 58221 คลองหล้าปัง (X113) บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา
เม.ย. 2559 20 58401 คลองรำใหญ่ บ้านเขารูปช้าง อ.สะเดา จ.สงขลา
เม.ย. 2559 21 58411 คลองหวะ บ้านนาทองสุข อ.นาหม่อม จ.สงขลา
เม.ย. 2559 22 58421 คลองอู่ตะเภา (X.90) บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
เม.ย. 2559 23 65141 คลองปะเหลียน (X.139) บ้านลำแคลง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง