3-07 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID
       
กราฟปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน และ 2 วัน
           
ข้อมูล ปรับปรุง รหัส สถานีบ้าน อำเภอ จังหวัด
  เม.ย. 2559 100013   อ.เมือง จ.ชุมพร
  เม.ย. 2559 100032   อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เม.ย. 2559 150012   อ.เมือง จ.กระบี่
เม.ย. 2559 270013   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
.. 2559 270481 อนามัยคีรีวงศ์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
  เม.ย. 2559 290042   อ.แว้ง จ.นราธิวาส
  เม.ย. 2559 330132   อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
เม.ย. 2559 340231 บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
.. 2559 350061 ศอช.ภาคใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง
.. 2559 350100  โครงการชลประทานฝายนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
  เม.ย. 2559 350120 โครงการชลประทานคลองบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  เม.ย. 2559 430091 โครงการชลประทานภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
เม.ย. 2559 460022   อ.กระบุรี จ.ระนอง
เม.ย. 2559 550022   อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
.. 2559 580022   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.. 2559 580221 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา
  เม.ย. 2559 610013   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  เม.ย. 2559 610082   อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2559 650052   อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
  เม.ย. 2559 710012   อ.เมือง ยะลา