3-08 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
       
กราฟปริมาณน้ำฝนรายเดือน
           
ข้อมูล ปรับปรุง รหัส สถานีบ้าน อำเภอ จังหวัด
.. 2561 100013   อ.เมือง จ.ชุมพร
.. 2561 100032   อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
.. 2561 150012   อ.เมือง จ.กระบี่
.. 2561 270013   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
.. 2561 270481 อนามัยคีรีวงศ์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
.. 2561 290013   อ.ͧ จ.นราธิวาส
.. 2561 290042   อ.แว้ง จ.นราธิวาส
.. 2561 290131   อ.˧-š จ.นราธิวาส
.. 2561 340231 บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
.. 2561 350061 ศอช.ภาคใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง
.. 2561 350100  โครงการชลประทานฝายนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
.. 2561 430091 โครงการชลประทานภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
.. 2561 460013   อ.ͧ จ.ระนอง
.. 2561 550012   อ.ͧ จ.สตูล
.. 2561 580022   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.. 2561 580221 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา
.. 2561 610013   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
.. 2561 610082   อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
.. 2561 650012   อ.ͧ จ.ตรัง