3-08 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
       
กราฟปริมาณน้ำฝนรายเดือน
           
ข้อมูล ปรับปรุง รหัส สถานีบ้าน อำเภอ จังหวัด
.. 2560 100013   อ.เมือง จ.ชุมพร
.ย. 2560 100032   อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
.ย. 2560 150012   อ.เมือง จ.กระบี่
.ย. 2560 270013   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
.ย. 2560 270481 อนามัยคีรีวงศ์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
.ย. 2560 290013   อ.ͧ จ.นราธิวาส
.ย. 2560 290042   อ.แว้ง จ.นราธิวาส
.ย. 2560 290131   อ.˧-š จ.นราธิวาส
.ย. 2560 340231 บ้านหินดาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
.. 2560 350061 ศอช.ภาคใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง
.. 2560 350100  โครงการชลประทานฝายนาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
.ย. 2560 430091 โครงการชลประทานภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
.ย. 2560 460013   อ.ͧ จ.ระนอง
.ย. 2560 550012   อ.ͧ จ.สตูล
.. 2560 580022   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.. 2560 580221 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา
.ย. 2560 610013   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
.ย. 2560 610082   อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
.ย. 2560 650012   อ.ͧ จ.ตรัง