อันดามัน
อ่าวไทย

สถานการณ์น้ำ

 

โทรมาตรขนาดเล็ก

ภาพตัดขวางลำน้ำ

rtลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน(21) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก(25) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก(25) ลุ่มน้ำตาปี(22) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง(21) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(23) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง(21) ลุ่มน้ำปัตตานี(24) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง(21) south

a

...copyright by HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR SOUTHERN REGION...
การตั้งค่ามาตรฐานการแสดงผลขนาด 1024 x 768 pixels
ติดต่อ email : teerapot1@hotmail.com

http://hydro-8.com