7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

image

BIG DATA

 

image

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ และเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ

image

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ และการเตือนภัย ลุ่มน้ำภาคใต้

image

Hydrological Telemetering of THAI Golok River Basin

image

โทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วมสงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

สถานีฝนอัติโนมัติ 39 สถานี
ศูนย์อุตุฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ระบบโทรมาตรเขื่อนรัชชประภา กฟผ.

image

ระบบโทรมาตรเขื่อนบางลาง

image

ฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง
(สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)