กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565
อบรมการทำแผนที่น้ำท่วมจากโดรนและการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแบบ SL วันที่ 7-11 มีนาคม 2565

 

 

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารที่ทำการ(ป้องกันโควิด -19) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day (ป้องกันโควิค- 19) บริเวณภายในหน่วยงานศูนย์อุทกวิยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณบ้านพักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
   

 

 

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารที่ทำการ(ป้องกันโควิด -19) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day (ป้องกันโควิค- 19) บริเวณภายในหน่วยงานศูนย์อุทกวิยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณบ้านพักศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
   


 

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดสมสมัย จังหวัดพัทลุง วันที่ 18 ตุลาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning day ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2563
กิจกรรมทำบุญวันครบครอบ 118 ปี วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมย่อยประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563- 1 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning day (ป้องกันโควิด -19) วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.


 

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2562 (30/09/2562)
จัดงาน“ร้อยรัก รวมใจ สายใย อุทกวิทยา” แด่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ 2562 (21/09/2562)
รับรางวัลการประกวดสถานที่ราชการสะอาดของจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30/08/2562)
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสมสมัย จังหวัดพัทลุง (25/07/2562)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (24/07/2562)
จิตอาสาพระราชทาน (20/07/2562)
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (11/07/2562)
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพัทลุง "รายการ ธ.ก.ส.สัมพันธ์"(10/07/2562)
ประกาศผลตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด(8/07/2562)
การศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการน้ำ 20/06/2562)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10(5/06/2562)
ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด (9/05/2562)
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก/05/2562)
การประชุมประจำเดือน เมษายน(26/04/2562)
จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (11/04/2562)
การประชุมประจำเดือน มีนาคม (22/03/2562)
การประชุมประจำเดือน มกราคม (17/01/2562)
การประชุมประจำเดือนธันวาคม (12/011/2561)
การบรรยายให้ความรู้จากฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา (26/11/2561)