4-16
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟช่วงระยะเวลาเฝ้าระวังน้ำท่วม

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.53A คลองชุมพร บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร
2 X.64 คลองท่าแซะ บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
3 X.158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
4 X.180 คลองท่าตะเภา สะพานเทศบาล 2 เมือง ชุมพร
5 X.201A คลองชุมพร (บน) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
6 X.212 คลองหลังสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ หลังสวน ชุมพร
7 X.47 แม่น้ำตรัง บ้านท่าจีน เมือง ตรัง
8 X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ ห้วยยอด ตรัง
9 X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง
10 X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก เมือง ตรัง
11 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
12 X.55 คลองท่าดี บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช
13 X.149 คลองกลาย บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
14 X.195 แม่น้ำตาปี บ้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช
15 X.200 คลองท่าดี บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
16 X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า เมือง นครศรีธรรมราช
17 X.119 แม่น้ำโก-ลก บ้านมูโน๊ะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
18 X.119A แม่น้ำโก-ลก บริเวณสะพานลันตู สุไหงโก-ลก นราธิวาส
19 X.184 แม่น้ำสายบุรี บ้านซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
20 X.274 แม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส
21 X.186 คลองตะกั่วป่า บ้านตลาดเก่า ตะกั่วป่า พังงา
22 X.68 คลองท่าแค บ้านท่าแค เมือง พัทลุง
23 X.170 คลองลำ บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
24 X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
25 X.10A แม่น้ำปัตตานี สะพานเดชานุชิต เมือง ปัตตานี
26 X.40A แม่น้ำปัตตานี บ้านท่าสาป เมือง ยะลา
27 X.44 คลองอู่ตะเภา บ้านหาดใหญ่ใน หาดใหญ่ สงขลา
28 X.90 คลองอู่ตะเภา บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
29 X.173A คลองอู่ตะเภา บ้านม่วงก็อง สะเดา สงขลา
30 X.174 คลองหวะ บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
31 X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
32 X.279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ ควนโดน สตูล
33 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
34 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
35 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี