ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง ปี 2566

   

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 24 - 28 มกราคม 2567)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 24 - 28 มกราคม 2567)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 24 - 31 มกราคม 2567)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73A-X.73 (วันที่ 24 - 31 มกราคม 2567)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239-X.280 (วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184-X.199-X.273-X.272 (วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73A-X.73 (วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2565 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 21 ธ.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184-X.199-X.273-X.272 (วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73A-X.73 (วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2565 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239-X.280 (วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73A-X.73 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.213-X.212 (วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองเสาธง สถานี X.167 (วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ่ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองนาท่อม สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73A-X.73 (วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ่ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองเสาธง สถานี X.167 (วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2566)

กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางน้ำจืด สถานี X.207 (วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายนม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239-X.280 (วันที่ 24 - 29 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 24 - 28 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 5 - 9 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 3 - 7 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 2 - 6 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2566)

กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง คลองโรงหัด สถานี X.290A (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566)

กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางน้ำจืด สถานี X.207 (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566)

กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง คลองกะเปอร์ สถานี X.208A (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566)

กราฟแสดงระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหาดส้มแป้น สถานี X.209 (วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566)

2565