ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184 (วันที่ 5 - 11 มกราคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.10A (วันที่ 5 - 14 มกราคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 4 - 13 มกราคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.10A (วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.10A (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184 (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.10A (วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.233-X.56-X.228-X.234-X.47 (วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.195-X.37A-X.217-X.5C (วันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.55-X.203-X.285 (วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.203-X.285 (วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.195-X.37A-X.217-X.5C (วันที่ 14 - 29 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 11- 19 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.233-X.56-X.228-X.234-X.47 (วันที่ 11- 18 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 10- 18 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่(บน) สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 10- 16 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 10- 16 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.187-X.186 (วันที่ 17 - 23 กันยายน 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 16 - 22 กันยายน 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่(บน) สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 9 - 13 กันยายน 2563)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2563)