ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้

   

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำคลองหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำคลองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี วันที่ 5 - 13 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1-8 ธันวาคม 2563, 16-25 ธันวาคม 2563, 4-13 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16-26 ธันวาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 4-10 มกราคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3-9 มกราคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง วันที่ 16-22 ธันวาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14-20 ธันวาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561